Programy lojalnościowe

Koszt pozyskania, a koszt utrzymania.
Koszt pozyskania Klienta to suma wydatków poniesionych na reklamy oraz promocje przeliczona na jednego realnego Nabywcę. Koszt utrzymania to przeliczone na jednostkę koszty podtrzymania kontaktu z Nabywcą w celu związania go z firmą i jej produktami. Jest on średnio sześciokrotnie niższy od kosztu pozyskania Klienta.

Idea programów lojalnościowych.
Programy lojalnościowe opierają się na zgromadzonej bazie danych dotychczasowych Klientów. Budują i podtrzymują więzi z firmą, marką lub produktem.

Gromadzenie danych.
Polskie prawo wymaga uzyskania zgody Klienta na gromadzenie i obrót jego danymi oraz na przesyłanie materiałów reklamowych z ich wykorzystaniem. Warto jednak podjąć ten trud łącząc sprzedaż z pozyskiwaniem danych dotychczasowych Klientów. Jest to fundament budowy dobrze wyselekcjonowanej grupy stałych Klientów naszych produktów i usług.

Efektywność marketingu.
Programy lojalnościowe prowadzone przez Blackbird opierają się na powierzonej bazie danych dotychczasowych Klientów Zleceniodawcy. Prowadzone są z wykorzystaniem mailingu, kolportażu materiałów reklamowych, upominków, podziękowań, kartek świątecznych i innych adekwatnych do specyfiki branży Zleceniodawcy. Pozwalają na podniesienie efektywności marketingu poprzez skupienie działań na grupie osób realnie zainteresowanych naszymi produktami.