Obsługa prenumerat

Oszczędność.
Za zleceniem obsługi prenumerat firmie zewnętrznej przemawia przede wszystkim rachunek ekonomiczny.

Wygoda.
Rola Zleceniodawcy ogranicza się do przekazania danych Klientów i materiałów do wysyłki wykonawcy zlecenia. To on zajmuje się całą logistyką kolportażu, obsługą zwrotów i aktualizacją danych.

Rzetelność przede wszystkim.
Jakość usługi świadczonej przez Kolportera obsługującego Prenumeraty rzutuje pośrednio na wizerunek Zleceniodawcy. Warto brać ten czynnik pod uwagę. Nie zawsze bowiem niska cena usługi niesie za sobą odpowiednio wysoką jakość jej wykonania.

Zakres usługi.
Obsługa prenumerat dotyczy personalizacji przesyłek na podstawie dostarczonej bazy Klientów (adresowanie) oraz insertowaniu (wkładki reklamowe), wysyłce, obsłudze zwrotów i reklamacji. Usługa opiera się na dostarczonej przez Zleceniodawcę bazie danych Klientów (prenumeratorów).

Elastyczność.
Na życzenie Zleceniodawcy usługę można rozbudować o dodatkowe składniki np. telefoniczne Biuro Obsługi Klientów.