Fulfillment

Masowa wysyłka.
Wiele działań handlowych i marketingowych opiera się dzisiaj na zbieraniu dużej ilości zamówień i na masowej wysyłce towarów. Dotyczy to głównie sklepów internetowych, wyspecjalizowanych sieci handlowych oraz wysyłki próbek i gadżetów reklamowych.

Istota usługi.
Polega ona udostępnieniu Zleceniodawcy własnej powierzchni magazynowania towaru, jego pakowaniu, wysyłce oraz obsłudze zwrotów i reklamacji.

Rzeczy małe i duże.
Przy masowej wysyłce towarów zdarzają się znaczne rozbieżności, zarówno w gabarytach jak i cechach towarów, dlatego Fulfillment opiera się głównie na pakowaniu ręcznym.

Rachunek ekonomiczny.
Obsługa masowej wysyłki towarów wymaga zatrudnienia dużej ilości pracowników oraz rozbudowanego zaplecza magazynowego. Zlecenie tego wyspecjalizowanej firmie to oczywiste oszczędności finansowe i czasowe. Pozwala to skupić się Zleceniodawcy na jego głównej działalności.

Pełna obsługa.
Oferujemy pełną i dobrze zorganizowaną obsługę masowej wysyłki towarów w oparciu o dostarczone materiały i bazę danych odbiorców.