Bazy danych

Fundamenty sukcesu.
Prawidłowe wytyczenie celu i metody działań, sprecyzowanie grupy docelowej i w konsekwencji dobór odpowiedniej do nich bazy danych firm- to fundamenty sukcesu w marketingu bezpośrednim.

Bazy danych B2B lub bazy danych B2C.
Baza B2C to określenie bazy danych służącej kontaktom typu Biznes - Klient indywidualny. Baza B2B służy kontaktom pomiędzy firmami.

Własna baza danych Klientów.
Stworzenie własnej bazy danych w oparciu o swoich Klientów jest rozwiązaniem czasochłonnym, ale niezwykle korzystnym. Daje możliwość zawężenia przyszłych działań do grupy realnie zainteresowanej Twoim produktem lub usługą.

Cel określa środki.
Blackbird wyszukuje i odpowiednio opracowuje bazę danych po dokładnym rozeznaniu celów jakim ma ona służyć.

Doradzimy, wybierzemy, zmodyfikujemy.
Dzięki staranności, doświadczeniu oraz znajomości relacji jakie powinny spełniać bazy danych, zwykle przygotowujemy ich kilka do wyboru. Korzystamy również z baz danych udostępnionych nam przez Zleceniodawcę, nawet jeżeli wymagają one pewnych modyfikacji.